Personal på Hjo kommun

Arbeta hos oss

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Hjo kommun?

Hjo är en framtidsinriktad kommun. Här finns visioner om framtiden och mycket är på gång. Kommunen är Hjos största arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter hjoborna i livets alla skeden.

Hjo kommun är en offensiv organisation som ständigt utvecklar sin verksamhet.

Att jobba hos oss är att spela en viktig roll i Hjos utveckling.

Du kan vara med och påverka det som sker så att de vi jobbar för, hjoborna, blir nöjda och uppskattar det vi gör.

Kontakt

PersonalchefPer Johansson 0503-351 26KontaktKontaktlista