Ungdomens Kräftfiske i Hjoåns dalgång

Välkommen till Ungdomens Kräftfiske i Hjoåns dalgång onsdag den 9 augusti kl. 18:00-21:00. Anmälan till Kräftfisket ska göras senast den 25 juni.

Hjo kommun och Hjoåns Fiskevårdsområdesförening hälsar dig välkommen till ungdomens kräftfiske onsdagen den 9 augusti kl. 18:00-21:00.


- Ungdomens kräftfiske är upplåtet för de elever i Hjo kommuns grundskolor som VT 2017 går i årskurs 1-8.

- Alla som anmäler sig får fiska, men man måste anmäla sig i förväg. Detta för att vi ska veta hur många som kommer all delta. Anmälan ska göras senast 25 juni via ett anmälningsformulär på lärplattformen Edwise eller via kommunens hemsida www.hjo.se (under fliken Barn och Utbildning/Grundskolor).

- Man får bara behålla kräftor som har en längd av minst 10 cm. Mindre kräftor ska försiktigt sättas tillbaka på den plats där de fångades. Vid fiskets slut räknar man antalet fångade kräftor och rapporterar det när man återlämnar redskapen.

- Kommunen tillhandahåller de redskap som behövs (kräfthåvar, kräftbete samt en vittjeklyka). Inga andra redskap eller annat bete får användas.

- Redskapen lämnas ut vid Hammarskolans parkering från kl 17:00. Fisket får påbörjas 18:00. Redskapen återlämnas på samma ställe efter avslutat fiske, dock senast kl. 22.00.

- Om man tappar bort eller har sönder redskap så får man betala ersättning för redskapen. 

- Kräftfisket sker inom nästan hela reservatet, alltså från åmynningen upp till Herrekvarn. Dock kommer en del områden att spärras av med band. Fisket är tillåtet från båda sidorna av ån. Detta är möjligt tack vare att en privat fiskerättsinnehavare har varit tillmötesgående och upplåtit sin fiskerätt till ungdomarna.

- Man får fritt välja fiskeplats. Tänk på att inte lägga redskapen i omedelbar närhet av andras redskap. Håll alltid ett avstånd på minst ett par meter.

- Med tanke på säkerheten förutsätter vi att någon vuxen är med och hjälper till vid fisket. Välkomna till en trevlig kväll i Hjoåns dalgång!

- Har du frågor eller om du vill avanmäla dig, kontakta handläggare Hans-Göran Hansson tel 0503-352 37, e-post: hans-goran.hansson@hjo.se.


Anmälan sker via kommunens hemsida www.hjo.se
eller på skolans lärplattform Edwise.