Tvätta bilen rätt - för miljöns skull

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en ”gör-det-själv-hall” eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar ett reningsverk innan det släpps ut.

Mer information hittar du på Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida på bifógad länk http://miljoskaraborg.se/Miljoskydd--energi/Biltvatt/