Trygghetslarm

Information om byte av trygghetslarm

Just nu är vi uppe i arbetet med att byta ut samtliga trygghetslarm till digitala larm. Planen är att allt ska vara klart senast den 31 mars. Vi arbetar enligt en prioritetsordning där larmen i ytterområdena byts ut först.

Alla som ska få ett nytt larm kommer att bli kontaktade för att bestämma lämplig tid för bytet.

För att få svar på eventuella frågor och funderingar kring detta finns personal tillgänglig måndag till fredag
kl 9,00-11,00 på telefon 072-563 46 76.