Större möjligheter för tillfällig försäljning på kommunal mark

Efterfrågan blir större och större att tillfälligt få ha försäljning av sina produkter. Hjo kommun har nu tagit första steget och inför en testperiod för 2017.

Förfrågningarna har handlat om att få ha försäljning på andra dagar än ordinarie torgdagar och man har även efterfrågat att få bedriva liknande verksamhet nere vid hamnen.

Under testperioden kommer man kunna ansöka om att få stå på Stora Torget och på ett begränsat område mellan Hamngatan och Strömparterren, se kartan under dokument. Samma ordningsföreskrifter gäller som för torghandeln. Om en verksamhet ansöker om att få ställa upp en FoodTruck kan kompletterande förskrifter komma till. Ordningsföreskrifterna för torghandel finns på hjo.se.

Tillstånd kommer främst att ges till verksamheter som kompletterar eller ger ett utökat varuutbud samt säsongsprodukter och närproducerat.  Formellt är det polismyndigheten som utfärdar tillstånden.

Kontakt

HandelsutvecklareOve Johansson 0503-353 61Kontakt

Dokument