Projekt - Mötesplats Hjo

Hjo kommun arbetar med många olika aktiviteter för att skapa ett gott integrationsarbete och förutsättningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett arbete eller annan sysselsättning.

Det ingår i kommunens uppdrag att arbeta för att våra invånare oavsett bakgrund behandlas som likvärdiga och bidra till en positiv social utveckling i samhället. Tjänstemännen har drivit frågan om Projekt mötesplats Hjo och det har inte varit en politisk fråga.

Projektet Mötesplats Hjo är ett sätt att bidra till en positiv utveckling i samhället för de personer som står utanför arbetsmarknaden och har svårt att komma in. Projektet utgår från en idé att skapa ett socialt arbetsintegrerat företag (bageri) där de anställda är medlemmar i en ekonomisk förening som äger och driver verksamheten tillsammans och där all vinst återinvesteras i föreningen genom att skapa fler arbetstillfällen. Den ekonomiska föreningen är skild från Hjo kommuns verksamhet. Enligt jurister på SKL (Sveriges kommuner och Landsting) är detta upplägg inte i strid med konkurrenslagstiftningen. Projektet har inte till syfte att konkurrera med befintliga verksamheter utan att vara ett komplement.

Kommunen har under projektets gång haft dialog och bjudit in till samtal med berörda parter. Vårt syfte är att hitta samarbete och komplettera de olika verksamheterna som finns i kommunen. Bageriet har t ex erbjudit att ha stängt torsdagar och fredagar då Vete och Råg erbjuder nybakat bröd dessa specifika dagar.

Kommunens roll i olika utvecklingsprojekt varierar, men vi strävar alltid efter att vara innovativa och se nya möjligheter utifrån olika behov i samhället och därmed stärka våra invånares möjligheter. Att vi som kommun följer gällande lagstiftning när detta skulle kunna ifrågasättas är självklart, varför vi alltid tar till oss synpunkter på den verksamhet vi bedriver. 

Kontakt

KommunchefLisbeth Göthberg 0503-350 37Kontakt