Om vattnet i din brunn sinar

När du har egen vattenförsörjning är det oftast du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet.

Det senaste året har det inte regnat mycket, vilket har gjort att grundvattennivåerna i stora delar av landet är låga eller mycket låga. Du som har kommunalt vatten i Hjo behöver inte vara orolig över att vattnet ska sina, men om du har en enskild brunn kan det däremot eventuellt bli problem. På Gata-Park avdelningen finns viss hjälp att få. Kontakta Hjo kontaktcenter så hjälper vi er vidare.

Kontakt

Hjo kommun 0503-350 00Postadress

Hjo kommun
Kontaktcenter
544 81 Hjo