Muddring av hamnen

Muddring av Hjo hamn

Torsdagen den 24 augusti påbörjas muddring av Hjo hamn.

Torsdagen den 17 augusti börjar förberedelserna för muddringen och det kommer att pågå fram till den 24 augusti när själva muddringen startar. Man får därför räkna med att det kommer bli en del störningar på grund av detta.

Under muddring kommer det att läggas ut länsar på både den södra och norra sidan av hamnen. Det kommer inte att vara möjligt att åka igenom hamnen. Se bifogad karta.

På T-bryggan kommer det att vara avstängt mitt på och helt längst ut. Det kommer att vara möjligt att gå ut med kajkanten till de båtar som ligger förtöjda där. Se bifogad karta.

Från T-bryggan och upp via Floragatan kommer tung lastbilstrafik att framföras. Cirka 2 lastbilar i timmen. Lastbilarna kommer vid ankomst till T-bryggan att gå mot färdriktningen på Floragatan.

Det kommer även att vara något begränsat utrymme i gästhamnen. Framför allt för större båtar. De båda fyrarna på vågbrytarna kommer också att vara släckta under muddringsarbetet.

Vid detta muddringsarbete så kommer inte hela hamnen att muddras utan det är framför allt vid inloppen till hamnen från söder och norr. 

När blir det färdigt

Arbetet med muddringen beräknas vara helt klart fredagen den 22 september. Länsarna kan komma att ligga kvar längre. Eventuella förändringar kommer att meddelas kontinuerligt via vår hemsida och på Facebook.

Hoppas alla har överseende med att det blir lite besvärligt nere i hamnen under några veckor och att vi alla kan hjälpas åt att göra det så smidigt som möjligt.

Kontakt

Hamnkontoret 0503-350 85

Dokument