Lärare och barn

Hjo kommun satsar på lärarna

Alliansen i Hjo kommun har avsatt extramedel i budgeten som möjliggör att ytterligare ett antal lärare som uppfyller kriterierna får ta del av lönelyftet.

Lärarlönelyftet är en satsning från staten som innebär att kommunen får bidrag för att höja lönerna för vissa lärare som uppfyller givna kriterier. För Hjo kommuns del täcker detta statsbidrag ett lönelyft om 2 500kr/månad för 48 lärare, inklusive fritidspedagoger och förskolelärare.

- Hjo kommun har en bra skola med goda resultat och engagerade lärare med hög behörighetsgrad. Detta vill vi värna om och därför kommer medel att reserveras för en särskild satsning till skolan, så att lärarlönelyftet kan omfatta fler lärare, säger kommunalråd Catrin Hulmarker (M).

- Vi inser vikten av en bra skola. Duktiga pedagoger gör att våra barn når höga resultat och trivs i skolan, avslutar Catrin Hulmarker.

Kontakt

KommunikationschefLena Bogren 0503-351 39KontaktHitta hit