Europeiska trafikantveckan i Hjo 2017

Gå och cykla för en bättre trafikmiljö i Hjo centrum!

Den Europeiska trafikantveckan är en upplysningskampanj som genomförs samtidigt över hela Europa den 16 – 22 september varje år. Kampanjen syftar till att lyfta fram andra sätt att förflytta sig än genom att använda personbilen. Vinsterna är mindre klimatpåverkan, renare luft, bättre tillgänglighet för alla trafikanter, bättre hälsa, minskat buller och bättre trafiksäkerhet.

Det är tredje gången vi i Hjo medverkar i trafikantveckan.

Årets slogan är: ”Tänk framåt – Res tillsammans!”

Kontakt

Miljöstrateg SamhällsbyggnadPer-Åke Johansson 0503-35236Kontakt

Dokument