Hållbart arbetsliv i Skaraborg - Högskolan i Skövde

Arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen är ett reellt hot mot både organisationer och individer

Högskolan i Skövde som driver detta projekt har som övergripande mål att bidra till att minska sjukskrivningar i Vård- och omsorgssektorn och inriktar sig på konkreta förebyggande åtgärder i fyra skaraborgska kommuner, Götene, Hjo, Lidköping och Karlsborg. Genom projektet byggs olika möjliga lösningar ihop till att kunna fungera som ett mer systematiskt och hållbart arbetsmiljöarbete.

Är du intresserad och vill anmäla dig?
Läs mer genom att följa länken.