Ändrat öppethållande i Stadshuset under veckorna 28-31

Öppettider i Stadshuset under veckorna 28-31: Måndag-Torsdag 7.30-16.30 Fredag 7.30-15.00