Handelsindex augusti 2017

Fortsatt positiv utveckling för sällanköpsvaruhandeln i Hjo

Försäljningsindex för 2016 visar en positiv utveckling vad det gäller sällanköpsvaruhandeln "SV" för Hjo med en ökning av index till 40 från tidigare 38 och en omsättningsökning på hela 9% jämförbart med hela riket på 2%. Hjo står sig även väl mot grannkommunerna vad det gäller sällanköpsvaruhandeln. För dagligvaruhandeln "DV" är däremot indexet negativt och sjunker till 73 mot tidigare 74 med en oförändrad omsättning likvärdigt som flera av våra grannkommuner. Här tappar vi gent emot Skövde som ökar inom dagligvaruhandel.
Vad det gäller den positiva utveckling för sällanköpsvaruhandeln i Hjo beror det säkert mycket på våra handlare/entreprenörer och deras satsningar på ökat utbud, bra service och expansion av sina verksamheter men även till stor del dig som handlar på hemmaplan och därmed tryggar ett bra utbud av varor och tjänster på hemorten. Tillsammans bygger vi framtidens Hjo.

Mer siffror och förklaringar under hjo.se, näringsliv och dokument.