Vad är ett styrdokument?

En kommun har väldigt många olika uppgifter och många anställda som dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt. Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen. Därför styr politikerna genom styrdokument.

I Hjo kommun finns följande olika typer av styrdokument

  • Strategi
  • Program
  • Plan
  • Policy
  • Riktlinjer
  • Regler
  • Rutiner
  • Reglemente
  • Stadgar/lokala föreskrifter

 

Strategier, program, policies och reglementen fastställs av kommunfullmäktige. Planer (i de fall planen innehåller politiska ställningstaganden) och riktlinjer fastställs av respektive nämnd. Planer (som inte innehåller politiska ställningstaganden), regler och rutiner fastställs av respektive chef. Läs mer om innebörden av de olika styrdokumenten i riktlinjer för Hjo kommuns styrdokument till höger.

Kontakt

Kanslisekreterare KansliChristina Grahn 0503-35240KontaktHitta hit

För utlämning av kommunstyrelsens allmänna handlingar

Dokument