Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder

Datum 2017-09-20
Tid 14:00
Plats Stadshuset

Kontakt

Administrativ assistent KansliMargareta Cavalli-Björkman 0503-35032Kontakt