Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsens sammanträden inleds antingen 10.00 eller 13.15, beroende på antal ärenden och uppskattad mötestid.

Datum 2017-05-03
Tid 13:00
Plats Stadshuset

Kontakt

KanslichefEdvin Ekholm 0503-351 40Kontakt