Så styrs Hjo

Hjo kommun styrs av en majoritet bestående av de fyra allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som tillsammans har 17 av totalt 33 mandat i kommunfullmäktige.

Kommunen är en politiskt styrd organisation, det vill säga förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder beslutar om kommunens verksamheter.

Hjo kommun är uppdelad på 2 nämnder. Kommunen har 2 helägda bolag, ett kommunalförbund för räddningstjänsten. I kommunen arbetar ca 700 personer.

Efter valet i september 2014 är det allianspartierna dvs. Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, som styr kommunen. De har tillsammans en majoritet av platserna i kommunfullmäktige och i nämnder och bolag.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige i Hjo kommun:

 

 

Parti

Mandat 2014

Förändring

Mandat 2010

M Moderaterna

10

+1 9
S Socialdemokraterna

9

-1 10
C Centerpartiet

3

0 3
Sd Sverigedemokraterna

3

+2 1
Fp Liberalerna

2

-2 4
Kd Kristdemokraterna

2

0 2
Mp Miljöpartiet

2

-1 3
V Vänsterpartiet

2

+1 1

 

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Under fullmäktige finns en kommunstyrelse och en byggnadsnämnd. Kommunstyrelsen har fem utskott som bereder ärenden innan de kommer till kommunstyrelsen. I en del frågor har utskotten själva beslutanderätt och ärendet behöver inte gå vidare till kommunstyrelsen.

Politiken styr Hjo kommun med hjälp av vision och övergripande mål. Mer om detta kan du läsa under fliken 'styrsystem' i menyn till vänster.

Förvaltningens organisation

 Till sin hjälp har den politiska organisationen en förvaltning, kommunstyrelsens förvaltning som kommunchefen har det övergripande ansvaret för. Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i fyra verksamheter: Barn och utbildning, Kultur, turism och fritid, Samhällsbyggnad, samt Vård och omsorg.

Det administrativa stödet är samlat direkt under kommunchefen i Kommunledningsstaben, som omfattar enheterna: Ekonomi, IT, Kansli, Personal samt Information.

Säkerhetssamordning, internationellt arbete och folkhälsa utgör stödresurser  och kommunchefen är ansvarig kontaktperson gällande frågor inom folkhälsa som organiseras via Västra Götalandsregionen.

Kontakt

KommunchefLisbeth Göthberg 0503-350 37Kontakt

Länkar