Så fungerar kommunen

En kommun är en sammanslutning av invånare inom ett specifikt geografiskt område.

Genom att alla som ingår i en kommun betalar skatt, kan kommunen äga och driva allmännyttiga verksamheter. Kommunens organisation är relativt självständig från den centrala statsmakten.

Den kommunala organisationen är politiskt styrd och indelad i två nämnder. Till sin hjälp har de förtroendevalda i nämnderna anställda tjänstemän uppdelade i verksamheter. Den högsta tjänstemannen är kommunchefen.

Högst upp i organisationen finns kommunfullmäktige som är ansvarig för att sätta ramar och riktlinjer för kommunen och besluta i de viktigaste frågorna. Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar verksamheten och verkställer uppdrag från kommunfullmäktige.

I menyn till vänster går det att läsa mer om hur kommunen fungerar.

Kontakt

KommunchefLisbeth Göthberg 0503-350 37Kontakt