Protokoll och handlingar

Här hittar du protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, byggnadsnämnden samt råden

Om du vill ta del av någon allmän handling är du välkommen att kontakta kansliet, som hjälper dig.

Protokoll

Protokoll från politiska sammanträden är allmänna och offentliga handlingar och därmed tillgängliga för alla. Vissa beslut, som t ex rör myndighetsutövning mot enskilda, kan vara belagda med sekretess. Vissa protokoll, framförallt byggnadsnämndens, innehåller personuppgifter. Eftersom detta är uppgifter som enligt personuppgiftslagen (PuL) inte får publiceras på internet har dessa uppgifter dolts.

När ett protokoll är justerat och klart anslås detta på kommunens anslagstavla. Protokollen finns sedan att läsa hos kansliet eller här på hemsidan.

För kollektivtrafikfrågor finns en gemensam kollektivtrafiknämnd för Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Nämndens protokoll hittar du via länken till höger. 

Handlingar

Här publiceras kallelser och handlingar inför de politiska sammanträdena. I ett första skede kommer kommunfullmäktiges handlingar att publiceras på hemsidan. Handlingarna kommer finnas på hemsidan en vecka innan sammanträde.

Kontakt

Kanslisekreterare KansliChristina Grahn 0503-35240KontaktHitta hit

För utlämning av kommunstyrelsens allmänna handlingar


BygglovsassistentJessica Holst 0503-352 30Kontakt

För utlämning av Byggnadsnämndens allmänna handlingar.

Länkar