Uppföljning av kommunens arbete 2016

Här hittar du information om vad kommunen arbetat med under 2016.

Hjo kommun är organiserad i sex olika verkamheter. De är: arbete och socialtjänst; barn och utbildning; kommunledningskontoret; kultur, turism och fritid; samhällsbyggnad; vård och omsorg.

Inför varje år får bestämmer politiken i budgeten vad kommunen ska åstadkomma (i målsättningar) samt med vilka medel det ska göras. Varje verksamhet skriver då en verksamhetsplan där man planerar årets arbete utifrån vilka medel man har och vad man förväntas åstadkomma.

Efter årets slut skriver varje verksamhet en så kallad verksamhetsberättelse där man beskriver vad man gjort under året, vad man kan se för resultat av det och hur ekonomin ser ut. Dessa verksamhetsberättelser innehåller detaljerad information och utgör underlag för det som blir kommunens samlade årsredovisning. Berättelserna finns att läsa i sin helhet i menyn här till höger.