Kommunfullmäktiges möte 27 april

Hjo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27 april 2017, kl 18.30 i fullmäktigesalen i Stadshuset, för behandling av följande ärenden:

 

 1. Upprop
 2. Val av protokolljusterare och fastställande av tid för juster­ing
 3. Fastställande av dagordning
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Frågestund
 6. Information från kommunstyrelsens tekniska utskott
 7. Revisionsberättelse 2016 och fråga om ansvarsfrihet
 8. Årsredovisning 2016 för Hjo kommun och dess bolag
 9. Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg: Årsredo­visning 2016
 10. Ombudgetering av investerings­medel från 2016 till 2017
 11. Räddningstjänsten Östra Skara­borg: Årsredovisning 2016
 12. Miljösamverkan Östra Skara­borg: Årsredovisning 2016
 13. Avfallshantering Östra Skara­borg: Årsredovisning 2016
 14. Upphävande av taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter
 15. Valfrihetssystemet framtid (LOV) i Hjo kommun
 16. Nya riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn
 17. Valärenden
 18. Nya motioner att anmäla

 

Hjo den 19 april 2017

 

Michael Kihlström                           Edvin Ekholm
Ordförande                                        Sekreterare

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Välkommen att delta på demokraticafé samt lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde!

Kontakt

KommunchefLisbeth Göthberg 0503-350 37Kontakt
KanslichefEdvin Ekholm 0503-351 40Kontakt

Dokument