Det här ska Hjo kommun arbeta med 2017

Hjo kommun har planerat 2017 års arbete. Här kan du läsa hur vi kommer arbeta under året för att nå våra mål och vår vision.

Det är politiken som bestämmer vad som ska åstadkommas i Hjo kommun. Sedan är det tjänstemännens ansvar att planera hur det ska göras.

Politiken styr detta genom att ange vilka mål som ska eftersträvas varje år, och genom att ha en vision som man vill nå på längre sikt.

Utifrån detta planerar Hjo kommuns verksamheter varje år hur man ska arbeta. I verksamhetsplaner beskrivs både de stora strategiska dragen och mer konkreta insatser som ligger till grund för årets arbete. Dessa verksamhetsplaner finns att läsa i menyn till höger. Notera att barn och utbildning gör verksamhetsplan läsårsvis, så den ska vara färdig i augusti.

I slutet av varje år följs dessa planer upp för att se om vi gjorde vad vi hade planerat, och om det gav önskat resultat. Dessa uppföljningar blir slutligen det vi kallar för årsredovisning. Denna är färdig i april varje år.