Debatt i kommunfullmäktige 16 mars

Den 16 mars sammanträder Hjo kommunfullmäktige kl 18.30 i fullmäktigesalen i Stadshuset. Sammanträdet fokuserar på en allmänpolitisk debatt.

Vid debatten får varje parti  i Hjo kommunfullmäktige lyfta upp de frågor man tycker är viktiga för Hjo kommuns del. Varje parti får hålla ett så kallat inledningsanförande där man tar upp dessa frågor, och sedan följer en debatt av varje inledningsanförande. Anförandena görs i ordning efter partiernas storlek, vilket innebär följande ordning:

1. M
2. S
3. Sd
4. C
5. Mp
6. V
7. L
8. Kd

 

Ärendelista 16 mars

 1. Upprop
 2. Val av protokolljusterare och fastställande av tid för juster­ing
 3. Fastställande av dagordning
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Frågestund
 6. Fullmäktiges tack till Dane Bergbom
 7. Information från revisionen om årets granskningar
 8. Information från konst- och kulturrådet
 9. Information från kommunstyrelsens allmänna utskott
 10. Allmänpolitisk debatt
 11. Valärenden
 12. Nya motioner att anmäla

 

Hjo den 8 mars 2017

Michael Kihlström                           Edvin Ekholm
Ordförande                                        Sekreterare

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Välkommen att delta på demokraticafé kl 18 samt lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde!

Kontakt

KanslichefEdvin Ekholm 0503-351 40Kontakt

Dokument