Så kan du påverka

Som kommuninvånare har du flera olika vägar att välja på för att påverka det som händer i kommunen. Att själv engagera sig politiskt och att rösta i samband med valen är kanske det första man tänker på, men det finns även andra sätt att påverka.

Lämna en synpunkt till Synpunkten

Om du har synpunkter, förslag eller klagomål på kommunens service kan du lämna din synpunkt till Synpunkten. Synpunkten är Hjo kommuns system för hantering av synpunkter och klagomål.

Kontakta politikerna

Du kan vända dig till direkt till våra lokala politiker och framföra dina synpunkter och förslag. En lista med kontaktuppgifter till de politiska partier som finns representerade i Hjo kommunfullmäktige hittar du till höger här på sidan.

Brukarråd

Kommunstyrelsen träffar regelbundet representanter för organisationer för personer med funktionsnedsättning och pensionärsorganisationer. Det finns två brukarråd i kommunen, Rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet.

Medborgardialog och öppna dialogmöten

Hjos vision lyder: "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo". Den bekräftar att du och din åsikt är viktig. Därför bjuder vi regelbundet in till öppna dialogmöten för att samla in Hjobornas åsikter i vissa särskilt viktiga frågor. Bland annat har vi haft ett öppet möte om hamnens framtid och utveckling (7/10-2013). Håll utkik på vår hemsida, på Facebook och i tidningen efter när nästa öppna möte äger rum.

Kontakt

KanslichefEdvin Ekholm 0503-351 40Kontakt
Kontaktuppgifter till gruppledare för respektive partiKontaktlista