Vatten och avlopp

Från vårt moderna vattenverk levererar vi årligen ca 500 000 kbm vatten till kunder i Hjo, Korsberga, Blikstorp, Korsgården och Lidängen.

Vattnet från vårt vattenverk är mycket mjukt, ca 2 dH (tyska hårdhetsgrader). Detta innebär att doseringar av tvättmedel kan göras efter lägsta-rekommendationen från tillverkare av hushållsmaskiner. Allt vatten återförs till vårt reningsverk innan det släpps ut i Vättern.

Reningsverket har ett tillstånd för driften som ställer mycket höga krav på rening av avloppsvattnet. Vi har tillståndsprövat driften vid vårt reningsverk.

De som bor i Gate har egen vattentäkt och reningsanläggning.

Kontakt

DriftingenjörMikael Jonsson 0504-18136Kontakt
Akuta fel i gator, vatten och avlopp 0503-350 00Tfn tid

må-fre 07.30-16.30 (vx)
Efter kontorstid 0503-350 27

Dokument