Vindkraftsplan

Kommunfullmäktige beslutade att anta en ny vindkraftsplan för Hjo kommun i september 2015. Planen vann laga kraft i oktober 2015. Vindkraftsplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Syftet med planen är att uppnå en större tydlighet bl.a. avseende sakskäl som ligger till grund för motiv för utpekande av områden där kommunen önskar främja vindkraften respektive där kommunen önskar inta en mer restriktiv hållning. Vindkraftsplanens syfte är därmed att utgöra ett underlag till en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Hjo kommun.

Vindkraftsplanen med tillhörande handlingar finns för nedladdning under rubriken dokument till höger på sidan.

Kontakt

Stadsarkitekt - föräldraledig fr.o.m. 30/1 2017Aila Hirvonen Bremefors 0503-352 26Kontakt
Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
Miljöstrateg SamhällsbyggnadPer-Åke Johansson 0503-35236Kontakt

Dokument