Områdesbestämmelser

När det endast är ett fåtal frågor som behöver regleras, eller när t ex riksintressen behöver säkerställas kan man upprätta områdesbestämmelser. Till skillnad från detaljplan garanteras ingen byggrätt.

Kontakt

Stadsarkitekt - föräldraledig fr.o.m. 30/1 2017Aila Hirvonen Bremefors 0503-352 26Kontakt
Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28