Detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2, Folkets hus i Blikstorp, Hjo kommun, har vunnit laga kraft


Byggnadsnämnden har den 13 december 2016 antagit detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2, Folkets hus i Blikstorp, Hjo kommun. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 19 decmber 2016.  

Detaljplanen vann laga kraft 2017-01-10.

Kontakt

PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Dokument