Ändring av byggnadsplan B014 i Blikstorp, beslut om antagande

Byggnadsnämnden har den 5 september 2017 antagit ändring av byggnadsplan B014 i Blikstorp, Hjo kommun. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 6 september 2017.  

Kontakt

Vik. stadsarkitekt fr.o.m. 1/2 2017Anna de Laval 0503-350 00Kontakt
PlanarkitektLouise Eriksson 0503-352 33KontaktFax 0503-350 28

Dokument