Samrådsmöte - detaljplan för del av Söder 3:43 (Knäpplan/Sigghusberg) 12/1

Samrådstid: 2017-01-03 – 2017-01-31

Ett samrådsmöte anordnades torsdag 12/1 kl. 17.30–18.30 i fullmäktigesalen
i Hjo stadshus. Ett förtydligande att mötet inte hålls tors 19/1. 

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa till Hjo kommun, Samhällsbyggnad, 544 81 Hjo, senast 2017-01-31 eller via
e-post byggnadsnamnden@hjo.se

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under samrådstiden
kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Frågor besvaras av stadsarkitekt Aila Hirvonen telefon kontaktcenter 0503-350 00 eller
e-post aila.hirvonen@hjo.se.