Gun Andersson

Hjo kommuns miljöpris 2017

Vinnare 2017 Hjo kommuns miljöpris, som i år delas ut för andra gången, tilldelas Gun Andersson.

Hjo kommuns miljöpris, som i år delas ut för andra gången, tilldelas Gun Andersson.

Motivering
Med stor idérikedom och passionerat syr Gun Andersson tygkassar genom att återanvända gamla tyger, gardiner och kläder.  Med enkla medel gör hon en miljöinsats och bidrar till att ersätta de plastpåsar som används i handeln. Tygkassarna säljs dessutom av Röda Korset och förtjänsten skänks till välgörande ändamål. Gun uppmärksammas för sitt stora engagemang och uppoffrande arbete.

Priset delades ut vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni i Hjo stadspark.
Stort grattis till pristagaren!

FOTO: Hjo Tidning, Marita Sjöquist

Övriga nomineringar 2017
Kristoffer Andersson, Tändas
Aktion Rädda Vättern

Vem kan få priset?
Priset delas ut till företag, enskild eller enskilda personer, organisationer eller sammanslutningar med anknytning till Hjo.
Syftet är att uppmuntra insatser som medverkar till att minska miljöpåverkan och främjar livskvaliteten för hjoborna och därmed bidrar till en hållbar kommun.
Vinnaren av miljöpriset får ett diplom samt 5 000 kronor. Pristagaren tillkännages på Världsmiljödagen den 5 juni och tilldelas priset vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Vem som helst kan föreslå pristagare.
Förslag till pristagare 2018 kan lämnas direkt på kommunens hemsida, se länk till höger, eller skriftligen till Hjo kommun, 544 81 Hjo senast den 30 april 2018.
Vid frågor om priset eller hur du lämnar förslag till pristagare, se kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Miljöstrateg SamhällsbyggnadPer-Åke Johansson 0503-35236Kontakt

Länkar