Naturvård

Naturvård syftar ytterst till att bevara grunden för allt levande. Olika typer av livsmiljöer måste bevaras i tillräcklig omfattning för att alla de växt- och djurarter som är knutna till dessa miljöer skall överleva.

Naturvården är en viktig del av miljövården och har blivit allt mer integrerad i andra sektorsintressen t ex byggande, skogsbruk och jordbruk. 

Alla verksamheter och sektorer i samhället måste visa hänsyn i utnyttjandet av naturresurserna. Vi måste leva efter vad naturen tål - inte efter vad vi tycker att vi har rätt att kräva av naturen.

Hjo kommuns naturvårdsarbete är främst inriktat på ett ansvarstagande för Vättern i ett långt perspektiv. Flera av de bäckar och åar som rinner till Vättern är av riksintresse. Här pågår arbeten med att återställa och skydda naturvärden samt reproduktionsmöjligheterna för både harr och vätteröring.

Kontakt

Miljöstrateg SamhällsbyggnadPer-Åke Johansson 0503-35236Kontakt