Miljöpris

Hjo kommun delar varje år ut ett miljöpris för att uppmuntra insatser som medverkar till att minska miljöpåverkan och främjar livskvaliteten för hjoborna och därmed bidrar till en hållbar kommun.

Vem kan få priset?
Priset delas ut till företag, enskild eller enskilda personer, organisationer eller sammanslutningar med anknytning till Hjo.
Vinnaren av miljöpriset får ett diplom samt 5 000 kronor. Pristagaren tillkännages på Världsmiljödagen den 5 juni och tilldelas priset vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni.


Föreslå vinnare 
Vem som helst kan föreslå pristagare.
Förslag till pristagare 2018 kan lämnas direkt på kommunens hemsida, se länk till höger, eller skriftligen till Hjo kommun, 544 81 Hjo senast den 30 april 2018.
Vid frågor om priset eller hur du lämnar förslag till pristagare, se kontaktuppgifter till höger.


Pristagare 2017
Vinnare av miljöpriset 2017 blev Gun Andersson. Gun Andersson syr tygkassar av gamla tyger och kläder. I tio år har hon hållit på och har producerat över 8 000 kassar som kan ersätta plastkassar i handeln. Kassarna säljs till förmån för välgörande ändamål.

Motivering
Med stor idérikedom och passionerat syr Gun Andersson tygkassar genom att återanvända gamla tyger, gardiner och kläder.  Med enkla medel gör hon en miljöinsats och bidrar till att ersätta de plastpåsar som används i handeln. Tygkassarna säljs dessutom av Röda Korset och förtjänsten skänks till välgörande ändamål. Gun uppmärksammas för sitt stora engagemang och uppoffrande arbete.

FOTO: Hjo Tidning, Marita Sjöquist

Kontakt

Miljöstrateg SamhällsbyggnadPer-Åke Johansson 0503-35236Kontakt

Dokument

Länkar