hamnen

Bygga, bo och miljö

På de här sidorna hittar du information om hur du ska gå till väga om du vill bygga eller bo i Hjo. Kanske bor du i Hjo sedan länge och vill ha information om alltifrån vatten, avlopp, och avfall till hur du kan leva miljövänligt. Här beskriver vi våra satsningar för att skapa ett hållbart samhälle i Hjo kommun.

Aktuellt

Fler nyheter

Kontakt

Chef Samhällsbyggnad 0503-350 00 vxKontakt
Visionsymbol
Miljöbarometern för Östra Skaraborg