Utveckling och kvalitet

Utvecklings- och kvalitetsarbete inom förskolan, fritidshemmet och skolan bedrivs både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå.

Här kan du hitta information om pågående utvecklingsarbeten/projekt som pågår inom barn och utbildnings verksamhetsområde och även ta del av förskolan och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Kontakt

UtvecklingschefÅke Malmeling 0503-350 41 070-299 11 74Kontakt