skolbarn

Välkommen till läsåret 2017/2018

För årskurs 7 börjar höstterminen måndag den 21 augusti enligt utsänd inbjudan. För övriga börjar höstterminen den 22 augusti.

Välkommen till läsåret 2017/2018

Guldkroksskolan:
Förskoleklass Skutan/Redarvägen kl. 10.00 – 12.40  Start på skolgården
åk 1-6 kl. 09.30 – 12.50  Start i respektive klassrum        
år 8-9   kl. 08.00 – 14.00   Start i respektive hemklassrum
Hammarnskolan:
Förskoleklassen Enligt utsänd inbjudan
åk 1-6 kl. 09.00 – 12.00   Start i respektive klassrum
Fågelås skola i Gate:  kl. 08.30 – 12.00    Start på skolgården
Korsberga skola: kl. 08.30 – 10.00 Start på skolgården
 
Nybörjare (6-åringar) som inte fått meddelande eller inflyttad elev, som inte varit i kontakt med
skolexpeditionen, kan få information på tel. 0503-351 61.


OBS! Tänk på att hållplatstiderna nedan är ungefärliga, var ute i god tid!

Hammarnskolan 1-6
Eleverna åker med Guldkroksskolans turer för åk 7-9 till skolan och med åk 1-6 turer hem från skolan, se nedan. Anslutning från och till Guldkroksskolan körs med buss 6 som hämtar eleverna på Hammarnskolan kl 13.00 (F-klass har fått särskild inbjudan)


Guldkroksskolan år 7-9

TILL SKOLAN
- ordinarie morgontur buss 1
kl. 07.05 Svebråta Sörgården 2, VT Spännefallavägen, kl. 07.13 Dunkebacken, VT Torp, kl. 07.23 Anderstorp, Bergtrac-korset,
VT Nygården, Knäppeltorp, Rondellen v 194, kl. 07.30 Svärtan, Guldkroksskolan, anslutning vidare till Hammarnskolan med buss 6

- ordinarie morgontur buss 2
kl. 07.00 Råckekärr, Grenabo, Gökaliden, Grenabo/Smedstorpsv, Krösahemmet, Ulvhult v195, kl. 07.18 Såby, Ekhammar, Infart Grevbäck, kl. 07.28 Munkeberg v195, Kaptensvägen, kl. 07.34 Redarvägen,
Guldkroksskolan, anslutning vidare till Hammarnskolan med buss 6

- ordinarie morgontur buss 6
kl. 07.00 Målareskogen, kl. 07.13 Överryd, kl. 07.35 Långeruder (alla hållplatser passeras)

- Västtrafik linje 435 från Fridene kl. 06.55, se www.vasttrafik.se för tider och hållplatser.
Anslutning med skolbuss 4 till Korsberga kl. 06.45 från Löpareskogen, Mölebo, Liden
 
- Västtrafik linje 406 från Fagerhult/Brandstorp/Gate, se www.vasttrafik.se för tider och hållplatser.

HEMTURER
- ordinarie hemtur kl. 14.10:
buss 2 kör Grenabo/Smedstorp/Ulvhult (som på morgonen)
buss 5 kör Mofalla/Svebråta och runt Mullsjön
buss 6 kör Långeruder (alla hållplatser), Överryd, Målareskogen

Västtrafiks linje 406 och 435, se www.vasttrafik.se för tider och hållplatser
Anslutning med skolbuss 4 från Korsberga till Liden, Mölebo och Löpareskogen

Guldkroksskolan år 1-6

Elever som åker taxi:
- Föräldrar kontaktar Beställningscentralen för att få exakta hämttider enligt utskickade rutiner

TILL SKOLAN
- Extra tur buss 4
kl. 08.40 Fredstorp (OBS! körriktning mot Hjo), Mofalla Kyrka, kl. 08.50 Stora Ruder, Lilla Ruder, Hultabäcken, kl. 09.00 Knäppeltorp, Rondellen v194, Svärtan kl. 09.10, Guldkroksskolan

- Extra tur buss 2
kl. 08.45 Råckekärr, Grenabo, Gökaliden, Grenabo/Smedstorpsv, Krösahemmet, Björsjön, Ulvhult v195, kl. 09.00 Såby, Ekhammar, Munkeberg v195, Björkenäs v195, Kaptensvägen, kl. 09.15 Redarvägen, Guldkroksskolan

- Extra tur buss 5
kl. 08.45 Mullsjödal, Mossängen, kl. 09.00 Smedsskogevägen, Smedskogen Åkerväck, Kullavik, Varpet, Lövåsen,
kl. 09.15 Boda, Guldkroksskolan

- Extra tur buss 6
kl. 09.00 Hulan, Långeruder (aktuella hållplatser), Guldkroksskolan


HEMTURER
- ordinarie hemtur kl. 13.05:
buss 2 kör Grenabo/Smedstorp/Ulvhult (som på morgonen)
buss 5 kör över Mofalla/Svebråta och runt Mullsjön
buss 6 kör Hulan, Boda, Svärtan, Mossängen, Mullsjödal, Långeruder

Skutan, Redarvägen

OBS! Eleverna åker med turer för Guldkroksskolans elever åk 1-6 (se ovan) till och från Guldkroksskolan. Anslutning vidare till och från Skutan körs med buss 2 enl nedan:

- kl. 09.35 buss 2 från Guldkroksskolan, anslutning för de elever som kommer dit i andra bussar
- kl. 12.50 buss 2 från Skutan till Guldkroksskolan, anslutningar för de elever som ska vidare
BUSSVÄRD KOMMER FINNAS PÅ HÅLLPLATSEN VID GULDKROKSSKOLAN


Fågelås skola i Gate år F-6

Elever som åker taxi:
- Föräldrar kontaktar Beställningscentralen för att få exakta hämttider enligt utskickade rutiner

TILL SKOLAN
- Ordinarie tur buss 1
kl. 07.40 Guldkroksskolan, Sigghusberg, Boda v 195, kl. 07.50 VT Norra Hulan, Enekullen, Lidängen, kl. 07.58 Korsgården Näktergalen, Isleryd, Eskelid, Mellomryd, Överryd, Heldestorp, kl. 08.15 Lyckan Mossen, Torp Gate, Torp-korset, Fågelås skola

HEMTUR
- kl. 12.10 hemtur med buss 1 för samtliga busselever


Korsberga skola

TILL SKOLAN
- Ordinarie tur 3
kl. 07.30 Borrbäckstorp, kl. 07.42 Mofallavägen, Smedsskogen 1, kl. 07.53 Bengtstorp Mullsjön, Björkåsen,
St Solberga, Lilla Solberga, kl. 08.00 Sörans Gård, Munkebo, Sänneryd, kl. 08.13 Torsbo, Korsberga skola

- Ordinarie tur 4
kl. 07.35 Västorp Skattegården, Västorp Smedjan, Västorp 3, VT Karlslund, Broholm, kl. 07.48 Fridene snickeri, Ekängsvägen, Tranemossen, Ekängsvägen 4, kl. 08.02 VT Blikstorp, Brodal, Vasängen, Korsberga skola

HEMTURER
- kl. 10.10 hemtur buss 3 och 4 för samtliga elever, samma områden som ovan

 

Skolledningen/Kollektivtrafikkontoret

Kontakt

Skolexpeditionen Öppet mellan kl. 07.00-12.00 0503-351 61KontaktBesöksadress

Linnégatan 1