Avgift förskola och fritids i sommar

Avgift betalas 12 månader/år.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas 12 månader per år. Den regeln infördes när maxtaxan antogs i början på 2000 talet och avgiften blev betydligt lägre än tidigare. Det innebär att även när ditt barn har semester måste man betala sin avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritids.

Trevlig Sommar!