Grundskola

Hjo kommuns grundskolor har som mål att ge alla elever goda förutsättningar för det livslånga lärandet. Våra grundskolor ska ge elever de kunskaper och redskap de behöver för att utvecklas till trygga och självständiga människor.

I grundskoleverksamheten ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan. Före och efter skolan finns skolbarnomsorg, fritids, för barn som är 6-13 år. Här kan ni hitta information om våra grundskolor. I kommunen finns det två grundskolor i Hjo tätort, Guldkroksskolan och Hammarnskolan,  samt en grundskola i Fågelås och en grundskola i Korsberga.

Att välja grundskola

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet och den kallas för anvisningsskola. I Hjo kommun finns det fyra grundskolor F-6 att välja på, medan det för åk 7-9 enbart finns en skola. Kontakta rektor för frågor om val av skola.

Information till vårdnadshavare

Du som redan har barn i vår verksamhet når all skolrelaterad information om ditt barns skolgång via vår lärplattform edWise. Genom edWise kan vårdnadshavare bl.a. kommunicera med lärare och ta del av elevdokumentation.Lärplattformen når du med din personliga inloggning.

Saknar du inloggningsuppgifter till edWise, så ansöker du om det på startsidan för edWise. Länk till edWise finner ni i högerspalten.

Kontakt

Skolexpeditionen Öppet mellan kl. 07.00-12.00 0503-351 61KontaktBesöksadress

Linnégatan 1


Rektorer grundskolorKontaktlista
Support EdwiseKontaktlista

Dokument

Länkar