Fritids i Hjo-utveckling genom lek och lärande

Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov. Beslut om särskilda skäl fattas av rektor. De barn som har rätt till fritidshem placeras på den skola barnet tillhör. Plats i fritidshem får behållas till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Det finns även möjlighet att ansöka om lovfritids vilket innebär att barn går på fritidshem enbart under loven. Ansökningsblankett för lovfritids finns på www.hjo.se eller kan beställas från kommunens barnomsorgshandläggare.

Plats i fritidshem får behållas i två månader när vårdnadshavare är arbetssökande. Vid föräldraledighet får platsen behållas i en månad.

Fritidshem:

Smultronstället (Fågelås skola)

Pluto (Guldkroksskolan)

Lyan (Guldkroksskolan)

Jupiter (Guldkroksskolan)

Kroken (Guldkroksskolan)

Drakskeppet (Hammarnskolan)

Hajen (Hammarnskolan)

Fladdermusen (Korsberga skola)