Förskoleverksamhet

Hjo kommuns mål med förskoleverksamheten är att skapa lustfyllda och lärande miljöer som är utvecklande för barnen. Vi erbjuder förskola för barn 1-5 år och allmän förskola för barn 3-5 år. Vi erbjuder även föräldrar och barn som är hemma att gå till vår öppna förskola. Hjo kommun har platsgaranti till förskola i kommunen inom tre månader.

Förskola för barn 1-5 år

Förskoleverksamheten bedrivs i ändamålsenliga och anpassade lokaler. Många förskolor strävar efter att arbeta efter en viss pedagogisk inriktning och organiserar sina grupper åldersindelat eller i syskongrupper.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Hjo kommun erbjuder avgiftsfri allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar från och med 1 september det år barnet fyller tre år. Allmänna förskolan följer skolans läsårstider och omfattar inte lovdagar.

Öppna förskolan för barn 0-6 år

I Hjo finns en öppen förskola. Förskolan är öppen för alla barn i åldrarna 0-6 år.